Post reply

Warning - while you were reading 6 new replies have been posted. You may wish to review your post.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
จงตอบคำถามเพื่อกัน Robot :   สายการบินแห่งชาติคืออะไร ระหว่าง แอร์เอเซีย หรือ การบินไทย:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: สุพรรษา
« on: November 26, 2013, 02:22:29 AM »

วันที่ 5-7 ธันวาคมนี้ มีห้องว่างมั๊ยค่ะ
Posted by: boat-pattaya
« on: July 21, 2013, 08:35:05 PM »


ลองเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kohlanbooking.com/?p=1824
ขอบอกว่า บ้านฟ้าใสสวยจริงๆครับ แต่ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย2-3เดือนนะครับ ไม่งั้นอดครั[size=78%]บ ห้องพักสวย บรรยากาศดีครับ ลองไปพักมาแล้วอิอิ[/size]
Posted by: tukta
« on: June 26, 2013, 07:33:26 PM »

สนใจห้องสีฟ้าค่ะ จะเข้าพัก วันเสาร์ 29 มิย.-1 กค.2556 ค่ะ
โทรไม่ติดเลย รบกวนติดต่อกลับด้วยนะค่ะ 087-7948840 ตุ๊กตา นะค่ะ (ขอบคนคร้า)
Posted by: อัจฉรา น้อยแพ
« on: June 18, 2013, 02:19:06 PM »

จะไปพักวันที่ 19 - 20 ตุลาคม แต่โทติดต่อไม่ได้เลย รบกวนติดต่อกลับที่หมายเลข 0841133357 ค่ะ
Posted by: nattaphon
« on: May 03, 2013, 09:31:30 PM »

น่าไปพักผ่อนจัง....วันที่10-11พ.ค.53พอจะมีห้องว่างบ้างมั้ยคับ
ต้องการเป็นห้องสีชมพูหรือฟ้าติดระเบียง...ติดต่อผมได้เลย0855055676
Posted by: ๋JeaNz_Mooshi
« on: March 19, 2013, 02:03:25 AM »

ต้องโทรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนจริงๆค่ะ หรือไม่ก็รอฟลุ๊ค คนสละสิทธิ์การจองเท่านั้นค่ะ
Posted by: กรมทหารราบที่ 9
« on: April 15, 2012, 09:52:27 AM »

การงานที่เข้าไปทำนั้น เป็นงานที่มีโครงการดำเนินต่อเนื่องกันมาแล้ว ตัวท่านเป็นผู้ที่จะเข้าไปร่วมเสริม
          กำลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องศึกษางานที่จะทำให้ทราบโดยตลอดก่อน ว่ามี
          วัตถุประสงค์และโครงการเป็นอย่างไร มีระเบียบวิธีการปฏิบัติวางไว้อย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร เมื่อศึกษา
         พื้นฐานของงานให้เห็นโดยถ่องแท้แล้ว ท่านก็จะทราบได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าควรจะเสริมกำลังงาน ณ
         จุดใดโดยวิธีใด ทำให้สามารถใช้วิชาความรู้ พร้อมทั้งความคิดสติปัญญาได้เต็มภาคภูมิ ..."พระบรม
         ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Posted by: กรมทหารราบที่ 9
« on: April 15, 2012, 09:50:32 AM »

งานทุกสาขาทุกระดับมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน และจำเป็นต้องกระทำไปพร้อมกัน เมื่อผู้มีความรู้
           ร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจังด้วยหลักการ งานต่าง ๆ ทุกด้าน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นมาจนระดับยอด จะ
           ดำเนินและก้าวหน้าไปได้โดยราบรื่นและรวดเร็ว ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั่วถึงพร้อมมูลนั้น จะก่อกัน
          เป็นรากฐานอันกว้างใหญ่แข็งแรง และจะค้ำชูส่งเสริมฐานะความเจริญของชาติบ้านเมืองให้ตั้งมั่นอยู่
         โดยถาวรปลอดภัยได้เป็นที่แน่นอน ..."พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Posted by: กรมทหารราบที่ 9
« on: April 15, 2012, 09:49:49 AM »

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ    เป็น
           เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับ
           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
Posted by: กรมทหารราบที่ 9
« on: April 15, 2012, 09:48:10 AM »

พระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชงานทุกอย่างมีด้านหน้าและด้านหลัง
          เหมือนเหรียญบาท งานด้านหน้านั้น มีคนทำกันเยอะแยะและมีคนแย่งกันทำ เพราะมีผลเห็นได้ชัดและก็
          ปูนบำเหน็จกันได้เต็มที่ แต่งานด้านหลังที่ไม่ปรากฏต่อสายตาของคน ต้องเป็นคนที่ เข้าใจงานและ
            หน้าที่ของตัวจริง ๆ ถึงจะทำได้ และต้องเสียสละด้วย เพราะงานด้านหลังเป็นงานปิดทองหลังพระ ถ้า
            ทำดีแล้วต้องไม่ให้เห็นปรากฏ และต้องยอมรับว่า ไม่ได้อะไรตอบแทนเลย นอกจากความภูมิใจในการ
              ทำงานในหน้าที่ของตน
Posted by: กรมทหารราบที่ 9
« on: April 15, 2012, 09:46:20 AM »

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการ
          พระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใย
         ประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็น
         บุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
Posted by: khemchicapu
« on: April 14, 2012, 05:23:35 PM »

น่าไปอ่ะ


Sports Book News
Posted by: กรมทหารราบที่ 9
« on: April 14, 2012, 09:17:57 AM »

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน    ช่วย
          ชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง
Posted by: กรมทหารราบที่ 9
« on: April 14, 2012, 09:17:04 AM »

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหาก
         ธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ
Posted by: กรมทหารราบที่ 9
« on: April 14, 2012, 09:16:29 AM »

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น   แต่
          เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม