Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
จงตอบคำถามเพื่อกัน Robot :   ห้า บวก สี่ เท่ากับเท่าไหร่ ระหว่าง เก้า หรือ แปด:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: lukkyheeiing
« on: March 27, 2012, 03:36:28 PM »

บุกตลาดอีสาน
นางธัญญา  นิโครธานนท์   ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Happy Andaman อุดรธานี” โดยมี นายสมบูรณ์  จิรายุส นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ขนแพ็คเกจท่องเที่ยว ราคาถูก บุกตลาดอีสาน  ณ  UD HALL ศูนย์การค้า  UD Town  อุดรธานี