Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
จงตอบคำถามเพื่อกัน Robot :   สายการบินแห่งชาติคืออะไร ระหว่าง แอร์เอเซีย หรือ การบินไทย:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: lukkyheeiing
« on: February 21, 2012, 11:07:23 AM »


งานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด


26 ก.พ. 2555 - 7 มี.ค. 2555

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจอันแสดงถึงเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้แก่  การประกวดดนตรีโปงลาง  เครื่องดนตรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกาฬสินธุ์  การจัดแสดงศาลาวิจิตรแพรวา  ผ้าไหมที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น  “ ราชินีแห่งไหม ”  รวมทั้ง  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่าง ๆ  นอกจากนี้  ยังมีการประกวดและแข่งขันกิจกรรมเยาวชน  การจัดแสดงผลิตภัณฑ์  OTOP การออกร้านนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน  และมหกรรมคอนเสิร์ตงานกาชาดปลอดแอลกอฮอล์
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  จังหวัดกาฬสินธุ์  โทร  0 4381 1213  ททท. สำนักงานขอนแก่น  โทร  0 4324 4498 - 9