เรียนเพื่อนสมาชิกทุกท่านให้ทราบ ทีมงานเว็บเมืองไทยดอทคอมปัจจุบัน
ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)คือผู้บริหารโดเมนใหม่อย่างเป็นทางการ
จากนี้ไป muangthai.com เว็บท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของคนไทย

ได้ยกเอกสิทธิ์ของโดเมนเนม muangthai.com ให้กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เพื่อนำไปดำเนินงานและบริหารข้อมูลต่างๆใหม่ทั้งหมด ภายใต้กิจการส่วนตัวของผู้รับเอกสิทธิ์

และเราทีมงานเดิมของ muangthai.com ขอประกาศเปลี่ยนใช้ชื่อใหม่เป็น

“โลกใบใหม่ หรือ LOKBAIMAI.COM

เว็บท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของคนไทย

คลิ้กชมเว็บโลกใบใหม่

www.lokbaimai.com